Rzeczy, których nie można zasiedzieć

nieruchomość

W dzisiejszym krótkim wpisie porozmawiamy o tych rzeczach, których nie można zasiedzieć. Temat nie jest długi, ale z dotychczasowej praktyki zauważyłem, że budzi pewne wątpliwości.

Zobacz wcześniejsze wpisy:

  1. Co to jest zasiedzenie i do czego służy
  2. Zasiedzenie nieruchomości – czym jest nieruchomość
  3. Posiadanie samoistne
  4. Czas potrzebny do zasiedzenia

Jakich rzecz nie można zasiedzieć:

  1. Część składowa rzeczy

Pamiętasz, we wpisie o tym czym jest nieruchomość przedstawiłem Ci definicję części składowej rzeczy. Przypomnijmy ją sobie szybko:

Art. 47 K.C.
§ 1 Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

 

Art. 48 K.C.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

 

Skoro część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych, to nie może też być przedmiotem posiadania samoistnego, a dalszej kolejności przedmiotem zasiedzenia. Czyli przedmiotem zasiedzenia nie może być: piwnica, stryszek lub inne pomieszczenie gospodarcze. Nie można także zasiedzieć np: jednego pokoju w mieszkaniu.

2. Nieruchomości przeznaczone do użytku publicznego

Nie można zasiedzieć tych nieruchomości, które zostały oddane do użytku publicznego. Nie można posiadać samoistnie np.: skweru miejskiego, cmentarza, parku itd.

3. Drogi publiczne

Nie jest dopuszczalne także zasiedzenie nieruchomości stanowiącej drogę publiczną. Drogi publiczne to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Z ustawy wynika, że drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa zaś drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Tylko te podmioty mogą być właścicielami dróg publicznych.

Ale w literaturze i orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że możliwa jest kwalifikacja posiadania, jako samoistnego, prowadzącego do zasiedzenia wówczas, gdy na danej nieruchomości, mimo wyodrębnienia i wpisania jej, jako drogi w ewidencji, faktycznie ani prawnie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych droga nigdy nie została utworzona. Ważne jest zatem co naprawdę istnieje na danym gruncie, a nie co jest wpisane w ewidencji.

4. Nie wszystkie ograniczone prawa rzeczowe można zasiedzieć

W tych wypadkach, w których można zasiedzieć ograniczone prawo rzeczowe ustawodawca wprowadza przepis, który na to zezwala. Z praw rzeczowych
ograniczonych można zasiedzieć natomiast niektóre służebności gruntowe (art. 292 k.c.) oraz na mocy art. 305[4] k.c. w związku z art. 292 k.c. służebność przesyłu. Dopuszczalne jest również zasiedzenie użytkowania wieczystego, gdy prawo to zostało już wcześniej ustanowione.

Nie można zasiedzieć spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?