Koszty sprawy o zasiedzenie

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie

Dzisiaj krótki, ale konkretny wpis. Dotyczy kosztów sprawy o zasiedzenie.

To właśnie strach przed kosztami postępowania jest głównym czynnikiem dlaczego wiele osób decyduje się odłożyć na bliżej nieokreślone „potem” założenie sprawy o zasiedzenie i ostateczne uregulowanie kwestii własności. Dlaczego kiepskim pomysłem jest zwlekać z założeniem sprawy i dlaczego można na tym stracić wyjaśnię w jednym z kolejnych wpisów.

Do kosztów sprawy o zasiedzenie należą koszty:

  1. Opłata od wniosku
  2. Biegłego
  3. Ogłoszeń
  4. Pełnomocnika, jeżeli zostanie ustanowiony
  5. Zwrot kosztów innemu uczestnikowi w przypadku przegranej sprawy
  6. Koszty uregulowania ksiąg wieczystych

Opłata w sprawie o zasiedzenie nieruchomości i służebności

W przypadku zasiedzenia nieruchomości opłata jest stała i nie zależy od wartości nieruchomości. Wysokość opłaty reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Obecnie wynosi ona 2000,00 zł. W przypadku zasiedzenia służebności gruntowej opłata wynosi 200,00 zł.

Opłatę ponosi strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie czyli wniosek o zasiedzenie. W sprawie o zasiedzenie to wnioskodawca uiszcza opłatę od wniosku. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku w postaci potwierdzenia przelewu lub naklejonych na wniosek znaków opłaty sądowej.

Pamiętaj o koszcie ogłoszeń i biegłych

Każda sprawa jest inna. Niektóre sprawy o zasiedzenie nie będą wymagały ponoszenia dodatkowych kosztów. Ma to miejsce gdy wszyscy uczestnicy są znani i zostali wezwani do udziału w sprawie, a zasiedzenie następuje w pełnych granicach nieruchomości.

Sytuacja komplikuje się gdy nie wszyscy uczestnicy są znani z nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Przykład, który często pojawia się w praktyce to gdy nie wiadomo kto jest właścicielem nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej. W takim wypadku Sąd ma obowiązek wezwać innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa. Ponadto ogłoszenie musi być podane do publicznej wiadomości w miejscu położenia nieruchomości np.: w budynku urzędu Gminy.

Koszt ogłoszenia nie jest stały. Z dotychczasowej praktyki obserwujemy wahania od 650,00 zł do 1500,00 zł. w zależności od pisma, w którym Sąd postanawia publikować. Sąd wezwie do wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na ogłoszenie.

Biegły wydaje opinię gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Ma to miejsce gdy trzeba wytyczyć nowe granice nieruchomości, bo zasiedzenie dotyczy jedynie części nieruchomości i prowadzi do jej podziału.

Opłata za opinię biegłego zależy od stopnia skomplikowania sprawy i liczby godzin poświęconych na jej sporządzenie. Waha się ona od 700,00 zł w sprawie prostej do kilku tysięcy złotych w sprawach bardzo skomplikowanych, gdzie potrzeba więcej niż jednej opinii.

Koszty pełnomocnika

Jak w każdej sprawie, możesz zdecydować się sporządzić wszystkie pisma samemu i samodzielnie prowadzić swoją sprawę. Możesz tez zlecić sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Wybór jest Twój. Nie ma jednej przyjętej u wszystkich pełnomocników stawki za sprawę o zasiedzenie. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i zależy od wielu czynników np.: od wartości nieruchomości, stopnia skomplikowania sprawy czy etapu na jakim zgłasza się klient. Obecnie podaż usług prawniczych jest tak duża, że każdy znajdzie pełnomocnika na miarę własnej kieszeni i potrzeb.

Jeżeli nie stać Cię na zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika ubiegaj się o ustanowienie go z urzędu. 

Zwrot kosztów lub obowiązek pokrycia kosztów przeciwnika

W postępowaniu nieprocesowym zasadą jest, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.  Co do zasady zatem nikt nie zwróci Ci poniesionych kosztów, ale także Ty nie musisz nikomu nic zwracać.

Ale jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika.

W orzecznictwie przyjmuje się, że w postępowaniu o zasiedzenie uczestnicy postępowania mają sprzeczne interesy, oscylujące wokół przedmiotu własności, do którego każda z nich rości sobie prawo. Oznacza to, że Sąd ma możliwość obciążenia jednej ze stron kosztami postępowania. W przypadku wygranej sprawy Sąd może zasądzić od  byłego właściciela nieruchomości na Twoją rzecz zwrot kosztów postępowania (opłaty, kosztów pełnomocnika). W przypadku przegranej sprawy może takie koszty zasądzić od Ciebie na rzecz właściciela. Warunkiem jest aby interesy były sprzeczne, a zatem aby właściciel podjął obronę przed Twoim wnioskiem.

Koszty uregulowania ksiąg wieczystych

Po zakończonej sprawie o zasiedzenie należy uregulować księgę wieczystą. Koszt jej założenia, jeżeli dotychczas nieruchomości takiej nie miała to 60,00 zł. Ponadto pamiętaj o dokonaniu wpisu do KW nowego właściciela. Koszt wpisu w KW jest stały i wynosi 200,00 zł.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?