Zwolnienie z kosztów postępowania i pełnomocnik z urzędu

koszty

 

Zwolnienie z kosztów sprawy o zasiedzenie

W poprzednim wpisie przedstawiłem koszty sprawy o zasiedzenie. Nie są one niskie ponieważ sama opłata wynosi 2000,00 zł. Wysokość opłat nie oznacza, że droga sądowa jest zamknięta dla tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek. Zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo do sądu. Stan majątkowy nie może stanowić bariery dla tego prawa.

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych w części lub w całości. Możliwe jest także ustanowienie pełnomocnika z urzędu, którego wynagrodzenie pokryje Skarb Państwa.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać każdy. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o stanie majątku. Powinno z niego wynikać, że nie jest się w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie składa się na urzędowym formularzu. Wzór takiego formularzu można pobrać z Internetu albo uzyskać w siedzibie sądu.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Wniosek może dotyczyć zwolnienia od kosztów w całości albo od niektórych kosztów np.: opłaty od wniosku albo zaliczki na biegłego.

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Nie  chroni zatem przed skutkami przegranej sprawy ponieważ koszty sądowe, a koszty przeciwnika to dwie różne sprawy.

Cofnięcie zwolnienia od kosztów

We wniosku o zwolnienie od kosztów nie warto kłamać. Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie przepisane opłaty oraz zwrócić wydatki. W drugim wypadku sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem także częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach.

Pełnomocnik z urzędu

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można połączyć z wnioskiem o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.  Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata. Warunkiem jest  złożenie oświadczenia. Powinno z niego wynikać, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata gdyż nastąpi to z uszczerbkiem dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Wniosek o ustanowienie adwokata strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Nie zawsze sąd zgodzi się na wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Charakter sprawy, jej zawiłość prawna musi prowadzić do wniosku, że w uzasadnionym interesie strony jest reprezentowanie jej przez fachowego pełnomocnika.

Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Wtedy strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata dla niej ustanowionego.

 

 

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?