Uczestnicy sprawy o zasiedzenie

zasiedzenie

Uczestnicy sprawy o zasiedzenie

Gdyby zasiedzenie rozpoznawane było w postępowaniu procesowym mówilibyśmy o stronie postępowania (np.: o powodzie i pozwanym). Ponieważ jednak do Sądu składa się wniosek o zasiedzenie, a nie pozew, a postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym to w sprawie biorą udział tzw. uczestnicy. W dzisiejszym wpisie dowiesz się o tym kto jest uczestnik, kto jest uczestnikiem postępowania w sprawie o zasiedzenie, czyli kto bierze w tej sprawie czynny udział.

Uczestnik, a osoba zainteresowana

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego odróżniają uczestnika od osoby zainteresowanej postępowaniem. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. To bardzo szeroka definicja, która umożliwia sądowi w danej konkretnej sprawie dokonanie swobodnej oceny czy dana osoba jest „osobą zainteresowaną” wg. przepisów k.p.c.

Osoba zainteresowana staje się uczestnikiem postępowania jeżeli weźmie w nim udział. Osoba taka może sama zgłosić się do postępowania przez złożenie pisma lub ujawnienie swojego interesu na rozprawie. Uczestnikiem można też zostać wbrew swojej woli tj. kiedy sąd z urzędu uzna, że dana osoba powinna być uczestnikiem. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. Jeżeli nie chce, to nie musi brać czynnego udziału w postępowaniu. Nie musi przychodzić na rozprawy ani pisać do sądu żadnych pism. Brak jego udziału w sytuacji gdy był zawiadamiany o sprawie nie prowadzi do nieważności postępowania, nie tamuje też jego biegu.

Może się także zdarzyć, że dana osoba uważa, że ma interes prawny i powinna być uczestnikiem, zaś Sąd nie podzieli tego poglądu. W takim wypadku osobie tej przysługuje zażalenie na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie.

Uczestnicy sprawy o zasiedzenie

Zastanówmy się teraz kto jest uczestnikiem sprawy o zasiedzenie. Co najmniej dwóch uczestników możemy wskazać bez żadnego trudu. Pierwszym jest wnioskodawca, który domaga się od Sądu stwierdzenia zasiedzenia. Drugim jest obecny właściciel nieruchomości lub jego spadkobiercy.

Czy ktoś jeszcze może być uczestnikiem sprawy o zasiedzenie? W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt I CKN 1359/00 wskazano, że najemca budynku znajdującego się na nieruchomości, której dotyczy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia jako posiadacz zależny jest „zainteresowanym w sprawie” w rozumieniu art. 510 § 1 KPC. Tak samo należy traktować dzierżawcę czy użytkownika rzeczy.

W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt I CZ 79/12 podkreślono, że właściciele sąsiednich nieruchomości, jeśli wysuwają pretensje do tej nieruchomości lub przygranicznych pasów gruntu również są „zainteresowani w sprawie” w rozumieniu art. 510 § 1 KPC

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?