Termin zasiedzenia nieruchomości

zasiedzenie nieruchomości

Termin zasiedzenia nieruchomości

Dzisiejszy wpis poświęcę na szczegółowy opis zagadnienia dotyczącego terminu zasiedzenia nieruchomości. Niby proste, ale jest kilka rzeczy o których warto wiedzieć. Jeżeli jeszcze nie przeczytałeś poprzednich wpisów o tym czym jest nieruchomość, co to jest posiadanie samoistne oraz co to w ogóle jest zasiedzenie to gorąco polecam zacząć od nich.

Zasady ogólne w obecnym stanie prawnym

Zgodnie z ogólną zasadą zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa jeżeli posiadacz samoistny włada nieruchomością nieprzerwanie od lat 20 (w przypadku dobrej wiary) lub przez okres 30 lat (w przypadku złej wiary).

Termin liczy się od momentu objęcia nieruchomości w posiadanie samoistne. Czyli jeśli wcześniej byłeś posiadaczem zależnym (np: najemcą) to termin zasiedzenia biegnie dopiero gdy przestałeś nim być oraz gdy doszło do ujawnienia zmiany charakteru posiadania na zewnątrz.

Posiadanie musi mieć charakter samoistny przez cały czas trwania biegu zasiedzenia. Nawet czasowa zmiana charakteru posiadania sprawia, że termin biegnie od nowa. Posiadanie musi być także przez cały czas nieprzerwane (tzw. ciągłość posiadania). O ciągłości posiadania poświęcę odrębny wpis.

Czas zasiedzenia w dawnym prawie

Kiedyś terminy zasiedzenia były krótsze. Od 1 stycznia 1965r. do
1 października 1990r. terminy zasiedzenia nieruchomości wynosiły 10 lat dla dobrej wiary oraz 20 lat dla złej. Mówię Ci o tym, bo może się zdarzyć, że informacja ta Ci się przyda. Te krótsze terminy będą miały zastosowanie w każdej sprawie, w której termin zasiedzenia upłynął przed 1.10.1990r.

Nie wszyscy wszczynają postępowanie o zasiedzenie. Ale i tak są oni właścicielami, ponieważ zasiedzenie następuje z mocy prawa. Wyrok sądu tylko to prawo potwierdza. Może się więc zdarzyć, że w jakieś sprawie spadkowej będzie trzeba ustalić, czy dana nieruchomość stanowi własność spadkodawcy, który być może nabył ją jeszcze na gruncie starej ustawy.

Ale! Jeżeli termin zasiedzenia rozpoczął się, lecz nie upłynął przed dniem 1.10.1990r. to stosuje się nowe, dłuższe terminy czyli 20 i 30 letnie.

Dwie ważne rzeczy

Muszę Ci powiedzieć jeszcze o dwóch ważnych kwestiach.

Po pierwsze, bieg zasiedzenia nie może się rozpocząć, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  1. między dziećmi a rodzicami – przez czas trwania władzy rodzicielskiej; między osobami niemającymi pełnej zdolności do czynności prawnych a osobami sprawującymi opiekę lub kuratelę – przez czas trwania opieki i kurateli;
  2. pomiędzy małżonkami – przez czas trwania małżeństwa;
  3. przez czas trwania siły wyższej uniemożliwiającej właścicielowi dochodzenie jego praw przed sądem.

Po drugie, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. Ale o tym opowiem Ci w kolejnym wpisie.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?