Skutki zasiedzenia

o czym musisz wiedzieć

Skutki zasiedzenia

Przyjmijmy, że jesteś posiadaczem nieruchomości przez okres wymagany w ustawie do zasiedzenia. Posiadanie miało charakter samoistny. Po upływie terminu wszcząłeś postępowanie o zasiedzenie i udało Ci się uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie. Co się zmieniło? Czy wiesz jakie są skutki zasiedzenia? W dzisiejszym wpisie przedstawię właśnie skutki zasiedzenia i opowiem Ci o wszystkim o czym powinieneś wiedzieć.

Prawa właścicielskie:

  1. Pierwszym i najważniejszym skutkiem zasiedzenia nieruchomości jest to, że stajesz się jej właścicielem. Skutek ten następuje z mocy prawa. Jesteś właścicielem jeszcze zanim Sąd to stwierdzi, stajesz się nim w momencie upływu terminu zasiedzenia. Sąd twoje prawo tylko potwierdza, orzeczenie ma charakter deklaratoryjny. Od momentu zasiedzenia przysługują Ci wszystkie uprawnienia właścicielskie. Możesz więc z nieruchomości korzystać, pobierać z niej pożytki oraz jeśli chcesz, możesz ją zbyć np.: w drodze darowizny albo sprzedaży.

 

  1. Skutkiem zasiedzenia ściśle związanym z tym opisanym powyżej jest utrata prawa własności przez dotychczasowego właściciela. Utrata prawa własności oznacza utratę wszystkich praw do nieruchomości. Nie może on zatem z nieruchomości korzystać (chyba, że za Twoją zgodą), nie może żądać od Ciebie wydania nieruchomości. Powództwo windykacyjne wytoczone przez właściciela przeciwko Tobie powinno zostać oddalone jako niezasadne.

Zasiedzenie, a księgi wieczyste i hipoteka.

  1. Ważnym skutkiem zasiedzenia nieruchomości jest powstanie niezgodności pomiędzy stanem zapisanym w księgach wieczystych, a rzeczywistością. W księgach wieczystych będzie bowiem widniał dalej poprzedni właściciel. Twoim obowiązkiem jest jak najszybsze uregulowanie ksiąg wieczystych. Dlaczego to takie ważne dowiesz się z mojego wpisu o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

 

  1. Jeżeli nieruchomość była obciążona hipoteką, to zasiedzenie nie wpływa w żaden sposób na to zabezpieczenie. W szczególności zasiedzenie nie oznacza, że hipoteka zostaje z nieruchomości zdjęta. Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka to prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością. Ponadto czyni to z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

 

  1. Jeżeli zasiedzenie dotyczy nie całej nieruchomości, a jedynie jej części to w przypadku gdy nieruchomość była obciążona hipoteką, powstaje hipoteka łączna obciążająca wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości.

Zasiedzenie, a ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości

  1. Zasiedzenie godzi w uprawnienia właściciela nieruchomości. W orzecznictwie i literaturze wskazuje się jednak, że posiadanie samoistne prowadzące do zasiedzenia nie jest skierowane przeciwko osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe (służebności, zastaw, hipoteka). Podnosi się zatem, że w wypadku nabycia własności przez zasiedzenie nie następuje wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych. Jest to sytuacja wyjątkowa, znajdująca jednak swoje potwierdzenie w orzecznictwie.

Skutek podatkowy

  1. Po stronie nabywcy nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, który powstaje z chwila uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. O podatku od zasiedzenia szerzej w tym wpisie.

 

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?