Podatek od zasiedzenia

podatek

Podatek od zasiedzenia

Dzisiejszy krótki wpis poświęcę kwestii, o której wielu zapomina. Sprawa o zasiedzenie potrafi się ciągnąć, jej wynik nigdy nie jest pewny. Innymi słowy, wiąże się ze stresem. Kiedy już wygrasz sprawę o zasiedzenie stres opada, a jego miejsce zastępuje radość. I wtedy najczęściej klienci zapominają, że istnieje jeszcze coś takiego jak podatek od zasiedzenia.

Podstawa prawna.

Przewrotnie, podatek od zasiedzenia reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Ustawa jest na szczęście krótka. Już w art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy widzimy, że dotyczy ona interesującego nas zagadnienia.

Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia.

Obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Postanowienie jest prawomocne dopiero gdy nikt go nie zaskarży w terminie, lub gdy zostało wydane przez Sąd II Instancji po rozpoznaniu środka zaskarżenia.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Czyli zapłacić musi ten, kto nabył własność przez zasiedzenie.

W ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia nabywca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego na formularzu. Właściwy formularz to SD-3 „Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych”.

Wysokość podatku.

Wysokość podatku od zasiedzenia wynosi 7% podstawy opodatkowania. Podstawą jest wartość nabywanej nieruchomości ustalona według stanu nieruchomości w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Po złożeniu deklaracji podatkowej otrzymasz decyzję o wymiarze podatku do zapłaty.

Istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Musisz jednak te nakłady udokumentować. Warto zbierać rachunki.

Jeżeli na gruncie znajduje się budynek zbudowany przez Ciebie to jego wartość również możesz wyłączyć z podstawy opodatkowania.

Zwolnienie z podatku

Ustawa przewiduje jedno zwolnienie z podatku dotyczące zasiedzenia. Mianowicie zwolnione z podatku jest nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości. Zwolnienie jest do wysokości udziału we współwłasności.

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?