Dowody w sprawie o zasiedzenie

dowody

Dowody w sprawie o zasiedzenie, podobnie jak w każdej sprawie cywilnej, to zagadnienie kluczowe. Każda sprawa o zasiedzenie toczy się przed sądem w postępowaniu nieprocesowym. W dużym uproszczeniu to taki specjalny tryb postępowania cywilnego, dopuszczalny gdy przepisy tak stanowią. W postępowaniu nieprocesowym nie wnosi się pozwu, tylko wniosek. Nie ma stron tylko są uczestnicy. Sąd […]