Zasiedzenie nieruchomości

czyli blog adwokata z Wrocławia o wszystkim, co dotyczy zasiedzenia nieruchomości
wyłączenie sędziego rozgraniczenie
Rozgraniczenie – wyłączenie sędziego
|
Wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej o rozgraniczenie Ostatnio pisałem o możliwości wyłączenia pracownika organu administracji oraz wyłączeniu całego organu. Dotyczyło to oczywiście wydawania decyzji o rozgraniczeniu w fazie administracyjnej. Jeżeli...
Czytaj dalej
Wyłączenie organu administracji
Rozgraniczenie, a wyłączenie organu administracji
|
Sprawa o rozgraniczenie, a wyłączenie organu administracji W poprzednim wpisie pisałem o tym, kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości. W fazie administracyjnej decyzję wydaje właściwy organ gminy czyli wójt, burmistrz albo prezydent...
Czytaj dalej
Kto dokonuje nieruchomości
Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości
|
Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości Pamiętasz, jak w poprzednim wpisie opowiadałem Ci o dwóch możliwych fazach postępowania w sprawie rozgraniczenia? Dla przypomnienia tylko. Postępowanie o rozgraniczenie następuje w drodze postępowania administracyjnego...
Czytaj dalej
Rozgraniczenie nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
|
Co jest przedmiotem postępowania o rozgraniczenie. Rozgraniczenie nieruchomości to ciekawy temat. Próbując o nim opowiedzieć, o tym czego dotyczy to postępowanie, nieuchronnie wpada się w pułapkę kodeksowych definicji oraz języka...
Czytaj dalej
Granica działki
Odległość budynku od granicy działki
|
Słowem wstępu Mój blog dotyczy głównie zasiedzenia nieruchomości. Niekiedy muszę jednak wyjść dalej. Aby kompleksowo opisać wszystkie ciekawe zagadnienia związane z zasiedzeniem nieruchomości muszę czasem zająć się czymś innym. Opowiedzieć...
Czytaj dalej
dowody
Dowody w sprawie o zasiedzenie
|
Dowody w sprawie o zasiedzenie, podobnie jak w każdej sprawie cywilnej, to zagadnienie kluczowe. Każda sprawa o zasiedzenie toczy się przed sądem w postępowaniu nieprocesowym. W dużym uproszczeniu to taki...
Czytaj dalej
wspówłasność
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2
|
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2 W jednym z poprzednich wpisów rozmawialiśmy o tym czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości. Dowiedziałeś się, że jest to możliwe, ale trudne....
Czytaj dalej
termin początek zasiedzenie
Początek biegu zasiedzenia
|
Początek biegu zasiedzenia Jednym z kluczowych zagadnień w sprawie o zasiedzenie jest ustalenie czy upłynął już termin zasiedzenia nieruchomości. Aby można było to stwierdzić trzeba wcześniej ustalić od kiedy ten...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo negatoryjne
|
Powództwo negatoryjne Kolejnym środkiem obrony przed zasiedzeniem jest tzw. powództwo negatoryjne. Jest to powództwo o zaprzestanie dalszych naruszeń Twojego prawa własności oraz jeśli to potrzebne, o przywrócenie stanu poprzedniego. W...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo windykacyjne
|
Powództwo windykacyjne Jednym z najważniejszych sposób obrony przed zasiedzeniem jest wytoczenie sprawy o wydanie nieruchomości. Jest to tzw. powództwo windykacyjne. W tym wpisie przedstawię Ci najważniejsze informacje związane z tego...
Czytaj dalej