Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2

wspówłasność

Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2

W jednym z poprzednich wpisów rozmawialiśmy o tym czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości. Dowiedziałeś się, że jest to możliwe, ale trudne. Trzeba przecież wykazać dowodami, że doszło do zmiany charakteru posiadania w sposób widoczny dla pozostałych współwłaścicieli.

Dla przypomnienia: Każdy współwłaściciel ma prawo korzystania z całości nieruchomości wspólnej. Skoro tak, to zmiana charakteru posiadania na takie, które prowadzi do zasiedzenia, mogłaby mieć miejsce jedynie w umyśle posiadacza. Coś takiego byłoby jednak niedopuszczalne. Dlatego Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że wymogiem jest ujawnienie zmiany charakteru posiadania w sposób widoczny dla innych współwłaścicieli.

Jakie czynności świadczą o rozszerzeniu zakresu posiadania:

Każdą sprawę należy traktować oddzielnie. Coś co w jednym postępowaniu świadczyło o rozszerzeniu zakresu posiadania w innej sprawie może nie być wystarczające. W sprawach o zasiedzenie udziału we współwłasności należy ze szczególną starannością zebrać materiał dowodowy.

Czynności, które mogą świadczyć o rozszerzeniu zakresu posiadania:

  1. Samodzielne opłacanie ciężarów związanych z nieruchomością – w tym np.: podatku od nieruchomości. Pamiętać należy przy tym, że ciężary obciążają każdego ze współposiadaczy. Co do zasady zatem sam fakt ich opłacania nie przesądzi jeszcze o zmianie charakteru posiadania. Jednakże Sąd powinien ten fakt również uwzględnić.
  2. Pobieranie korzyści związanych z nieruchomością i brak dzielenia się tymi korzyściami z innymi. Chodzi tu o pożytki naturalne (np.: uprawy) ale też pożytki prawa np.: czynsze z najmu lub dzierżawy.
  3. Podejmowanie decyzji przekraczających zwykły zarząd bez zgody innych współwłaścicieli. Samodzielne decydowanie o tym czy nieruchomość wynająć, wydzierżawić. Podejmowanie decyzji o stanie nieruchomości np.: przekopanie rowu melioracyjnego, ogrodzenie nieruchomości, wycinka drzew, zmiana rodzaju upraw, bez zgody innych współwłaścicieli.
  4. Przeprowadzanie istotnych i drogich remontów na nieruchomości bez zgody innych współwłaścicieli.
  5. Ogrodzenie nieruchomości i wyraźna odmowa dopuszczenia innych współwłaścicieli do korzystania z nieruchomości.
  6. Przedstawianie się wśród sąsiadów oraz organów administracji jako wyłączny właściciel nieruchomości.

 

Dowody jakie należy przedstawić

Co do zasady nie ma wyłącznego katalogu dowodów, które należy przedstawić przed sądem. Ponieważ ustalenie zmiany charakteru posiadania współwłaściciela jest trudne należy przedłożyć tyle dowodów ile tylko można.

Dlatego złóż do sprawy dokumenty, które potwierdzą opisane wyżej okoliczności np.: umowy najmu, dzierżawy jako dowody samodzielnego dysponowania nieruchomością. Potwierdzenia opłacania podatku od nieruchomości. Faktury za remonty. Powołaj też świadków, którzy potwierdzą, że władasz nieruchomością jawnie i w sposób wyłączny.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?