Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1

współwłasność

Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1

W swojej pracy często spotykam się z sytuacją gdy kilka osób nabyło w spadku jedną nieruchomość. Zwykle jeden ze spadkobierców w tej nieruchomości mieszka lub też z niej samodzielnie korzysta. Właścicielami są jednak wszyscy współwłaściciele, nawet jeśli z nieruchomości nie użytkują.
Klienci często pytają: czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności?

Odpowiedź zwykle nie jest oczywista.

Dopuszczalność zasiedzenia przez współwłaściciela

Zasiedzenie udziału we współwłasności działki przez innego współwłaściciela jest co do zasady możliwe. Trzeba jednak spełnić kilka ściśle określonych warunków. Zasiedzenie współwłasności kosztem innych współwłaścicieli jest też trudniejsze, choć przepisy nie zawierają żadnych regulacji szczególnych w tym zakresie. Istnieje jednak bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym doprecyzowane zostały przesłanki zasiedzenia udziału we współwłasności.
Wcześniej jednak przeczytaj mój tekst o samej istocie współwłasności.

Jak zasiedzieć współwłasność

Pamiętasz jak pisałem o posiadaniu i jego rodzajach? Każdy współwłaściciel ma prawo władać nieruchomością. Może jednak zmienić zakres swojego władania tzn. może rozszerzyć je ponad swój udział. Będzie wtedy traktowany jako posiadacz samoistny, a jego posiadanie będzie prowadzić do zasiedzenia.

Sam fakt, że jeden ze współwłaścicieli nie wykonuje swojego prawa nad rzeczą, nie uprawnia jeszcze do przyjęcia, że doszło do przejęcia jego uprawnień.

Uważaj, wyłączone jest domniemanie samoistności posiadania. Cały ciężar postępowania dowodowego spoczywa na tym współwłaścicielu, który chce zasiedzieć udziały innych.
Współwłaściciel musi udowodnić, że doszło do widocznego na zewnątrz rozszerzenia zakresu posiadania ponad jego udział. Co więcej, musi udowodnić, że zamanifestował tę zmianę innym współwłaścicielom. Trzeba im pokazać, że od teraz nie władamy rzeczą jako współwłaściciel (do czego mamy przecież prawo) ale władamy rzeczą w taki sposób, że chcemy ich odsunąć.
Początek terminu zasiedzenia nie będzie liczony od dnia powstania współwłasności. Terminem początkowym jest dzień w którym współwłaściciel rozszerzył zakres swojego posiadania ponad realizację swoich uprawnień właścicielskich.

W kolejnym wpisie opowiem Ci o tym jakie czynności świadczą o rozszerzeniu zakresu posiadania i jakie dowody mogą Ci pomóc przed Sądem.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?