Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie

jaki sąd

Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie jest postępowaniem nieprocesowym. Jego przebieg regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek.

Ważne jest skierowanie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia do właściwego sądu.

Jeżeli złożysz wniosek do sądu niewłaściwego to zostanie on wprawdzie skierowany do tego sądu, który powinien sprawę rozpoznać, ale niepotrzebnie stracisz czas. Taka procedura przeniesienia sprawy pomiędzy sądami w skrajnych wypadkach potrafi trwać nawet kilka miesięcy.

Jaki Sąd jest właściwy dla sprawy o stwierdzenie zasiedzenia?

Właściwość rzeczowa sądu

W postępowaniu nieprocesowym przepisy wprowadzają zasadę ogólną, zgodnie z którą Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe. Wyjątkiem są sprawy, dla których przepisy zastrzegają wprost właściwość sądu okręgowego jako sądu I instancji.

Ponieważ przepisy nie wprowadzają wyjątku przy sprawie o zasiedzenie, właściwy do rozpoznania Twojej sprawy będzie sąd rejonowy. Nie ma tutaj znaczenia wartość przedmiotu sprawy czyli wartość nieruchomości, którą chcesz zasiedzieć. Niezależnie od tego czy nieruchomość jest warta 10tys. zł czy 10 milionów, Twoją sprawą musi zająć się sąd rejonowy.

Ustaliśmy zatem właściwość rzeczową. Ale pozostaje kwestia który?

Właściwość miejscowa sądu

Zasiedzenie może dotyczyć nieruchomości. Nieruchomość jest rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego. Sprawa o zasiedzenie jest zatem sprawą z zakresu prawa rzeczowego. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy. Zawsze. Jest to właściwość wyłączna i nie można jej zmienić.

Jeżeli zatem nieruchomość, którą chcesz zasiedzieć, leży w Kłodzku, właściwy miejscowo będzie sąd rejonowy w Kłodzku.

Ustalenie właściwości miejscowej może być kłopotliwe. Nieruchomość może leżeć w miejscowości, w której nie ma sądu. W takim wypadku należy ustalić w rejonie jakiego sądu miejscowość się znajduje. Z reguły jest to najbliższa miejscowość, w której znajduje się sąd rejonowy. Jednakże warto to sprawdzić jeszcze na stronie danego sądu lub zadzwonić i upewnić się w informacji telefonicznej.

W niektórych miejscowościach znajduje się kilka sądów rejonowych. Tak jest np.: we Wrocławiu, gdzie znajduję się sądy rejonowe dla Wrocławia-Śródmieścia, Krzyków i Fabrycznej. Jeżeli nie wiesz do jakiego sądu skierować wniosek informacji udzielą Ci w biurze obsługi interesanta. Wystarczy, że podasz przy jakiej ulicy znajduje się nieruchomość.

W niektórych przypadkach dotyczących dużych nieruchomości gruntowych, mogą się one znajdować w rejonie kilku sądów. W takim wypadku wnioskodawca może wybrać sąd spośród tych, w rejonie których leży nieruchomość.

Właściwy wydział

Sprawa o zasiedzenie jest sprawą cywilną. W związku z tym sprawy te są rozpoznawane przez właściwe wydziały cywilnej. W sądach w których jest tylko jeden wydział cywilny nie ma wątpliwości do którego skierować wniosek. Jeżeli jest więcej wydziałów cywilnych to można sprawdzić zasady przydziału spraw do wydziału na stronie internetowej sądu (np.: imiona wnioskodawców od a do p do wydziału I, a od p do z do wydziału II). Można też skierować sprawę po prostu do wydziału cywilnego bez wskazywania numeru.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?