Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo windykacyjne

zasiedzenie

Powództwo windykacyjne

Jednym z najważniejszych sposób obrony przed zasiedzeniem jest wytoczenie sprawy o wydanie nieruchomości. Jest to tzw. powództwo windykacyjne. W tym wpisie przedstawię Ci najważniejsze informacje związane z tego rodzaju powództwem. Pamiętaj, że nie jest to jedyny środek ochrony własności. Wybór właściwego środka zależy od konkretnej sytuacji, m.in. od sposobu naruszenia Twojego prawa.

Kiedy i komu przysługuje powództwo windykacyjne

Powództwo windykacyjne przysługuje właścicielowi nieruchomości. Zgodnie z literą prawa właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, wydania mu jego rzeczy.

Takie powództwo jest właściwe wtedy gdy właściciel swoją nieruchomością w ogóle nie może władać. Nieruchomością w sposób wyłączna włada bowiem inna osoba. Przykładowo, gdy posiadacz nieruchomości ogrodził ją i odmawia właścicielowi dostępu do jego gruntu.

Uwaga. Powództwo nie będzie skuteczne jeżeli posiadaczowi przysługuje uprawnienie do władania nieruchomością. W szczególności gdy posiadacz jest chroniony przez umowę, np.: umowę najmu lub dzierżawy, która nie została wypowiedziana ani nie rozwiązała się z upływem terminu.

Jak założyć sprawę o wydanie nieruchomości

Aby założyć sprawę o wydanie nieruchomości należy wnieść do sądu pozew. Taki pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Pozew należy odpowiednio opłacić, ponieważ bez opłaty sąd nie podejmie żadnych czynności. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, który również podać w pozwie. Jak go obliczyć? Zobaczmy jak brzmi przepis:

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

Innymi słowy: musisz sam zadeklarować jakąś wartość. Ta wartość powinna odpowiadać wysokości czynszu, który mógłbyś otrzymać za korzystanie z danej nieruchomości przez 3 miesiące. W razie wątpliwości co do rzetelności podanej przez Ciebie kwoty Sąd może dokonać sprawdzenia tej wartości. Może nawet zarządzić dochodzenie. Jeżeli uzna, że wartość jest większa wezwie Cię do uzupełnienia opłaty.

W pozwie musisz:

  1. Dokładnie oznaczyć sąd do którego wnosisz sprawę, swoje dane osobowe oraz adres jak również dokładnie oznaczyć osobę pozwanego.
  2. Oznaczyć nieruchomość, której wydania żądasz. Należy to zrobić najdokładniej jak to możliwe. Uwzględnij czy jest to nieruchomość gruntowa czy lokalowa, zabudowana czy nie. Podaj jej powierzchnię, dokładny adres i numer ewidencyjny działki. Wreszcie podaj jej księgę wieczystą.
  3. Wskazać czego żądasz. Chcemy żeby pozwany wydał Ci nieruchomość (którą oznaczyłeś jak wyżej), znajdującą się w jego posiadaniu. Chcemy także zwrotu kosztów postępowania (w tym opłaty sądowej) oraz rozpoznania naszych wniosków dowodowych.
  4. Przedstawić dowody na poparcie Twoich twierdzeń. W szczególności musisz przedstawić dowód na okoliczność, że jesteś właścicielem nieruchomości. Mogą to być wszelkie dokumenty potwierdzające Twoją własność, np.: akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości. Warto załączyć także odpis z księgi wieczystej. Możesz także powołać świadków i inne dokumenty np.: wypowiedzenie umowy najmu.
  5. Pozew musisz uzasadnić. W uzasadnieniu opisz jak to się stało, że pozwany włada Twoją nieruchomością. Opisz także dlaczego włada nią bezprawnie. Czy kiedykolwiek miał prawo korzystać z nieruchomości i w jakich okolicznościach to prawo wygasło.
  6. Na koniec nie zapomnij podpisać pozwu.

 

Czy powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia?

Powództwo windykacyjne jest skutecznym sposobem na przerwanie biegu zasiedzenia. Co więcej jego pozytywne rozpoznanie prowadzi od razu do odzyskania nieruchomości. Ale oczywiście spełnione musi być kilka warunków: po pierwsze takie powództwo musi być wniesione przez właściciela (o tym w innym wpisie). Po drugie musi zostać skutecznie wniesione. Jeżeli Twój pozew zostanie zwrócony (bo np.: go nie opłaciłeś) to niestety, ale nie przerwiesz nim biegu zasiedzenia.

Zobacz także mój wpis o zasadach współżycia społecznego w kontekście zasiedzenia. Dowiesz się dlaczego nie warto odkładać działań na ostatnią chwilę.

 

 

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?