Początek biegu zasiedzenia

termin początek zasiedzenie

Początek biegu zasiedzenia

Jednym z kluczowych zagadnień w sprawie o zasiedzenie jest ustalenie czy upłynął już termin zasiedzenia nieruchomości. Aby można było to stwierdzić trzeba wcześniej ustalić od kiedy ten termin będziemy liczyć. Czyli musimy znaleźć początek biegu zasiedzenia. W praktyce ustalenie tego momentu nie zawsze jest łatwe.

Trudności w ustaleniu początkowego terminu

Terminy zasiedzenia nieruchomości są długie. Pamięć często zawodzi, brakuje dowodów. Nie dziwi więc, że czasem ustalenie dokładnego momentu początkowego jest niemożliwe. W takiej sytuacji ustalany jest pierwszy pewny termin kiedy można ustalić, że posiadacz władał nieruchomością w sposób samoistny, czyli prowadzący do zasiedzenia.

Z praktyki wiem też, że wnioskodawcy czasem mylnie przyjmują termin początkowy biegu zasiedzenia. Przykładowo uważają, że płynie on od kiedy władają nieruchomością, choć np.: przez pierwsze 5 lat władali nią jako posiadacze zależni. Bywa także, iż współwłaściciel liczy termin zasiedzenia od dnia powstania współwłasności (np.: od dnia otwarcia spadku), a nie od daty zamanifestowania innym współwłaścicielom, że od teraz zmierza on do zasiedzenia ze szkodą dla nich.

Trudności w dużej mierze biorą się stąd, że przepisy kodeksu cywilnego nie określają początku terminu zasiedzenia. Jedyny przepis w tym przedmiocie odwołuje się do odpowiedniego stosowania przepisów o biegu przedawnienia.

Od kiedy biegnie zasiedzenia

Termin zasiedzenia zaczyna się od dnia, w którym osoba nie będąca właścicielem rzeczy stała się posiadaczem samoistnym. Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie i literaturze. Istotne znaczenie ma zatem wola posiadacza. Bieg zasiedzenia rozpoczyna się gdy posiadacz chce przejąć prawo własności i zamanifestuje to na zewnątrz.

Zapamiętaj:

  1. Jeżeli posiadacz zależny (np.: najemca) chce rzecz zasiedzieć musi się wcześniej stać posiadaczem samoistnym. Czyli powinien zaprzestać opłacania czynszu oraz powinien traktować nieruchomość jak własną w sposób widoczny dla otoczenia. Dopiero do tego momentu biegnie dla niego termin zasiedzenia.
  2. W przypadku współwłasności nieruchomości bieg zasiedzenia rozpoczyna się gdy współwłaściciel ujawnia wolę posiadania większej części nieruchomości niż przysługująca mu w udziale. Musi to zrobić w sposób widoczny dla pozostałych współwłaścicieli.
  3. Jeżeli współwłasność powstała w momencie otwarcia spadku to termin zasiedzenia może być liczony od daty śmierci spadkodawcy. Musi być spełniony jednakże warunek, że jeden ze spadkobierców od razu zawładnie nieruchomością z wyłączeniem innych, w sposób dla nich widoczny. W innym wypadku termin zasiedzenia rozpocznie się dopiero z chwilą ujawnienia woli posiadacza.
  4. Rozpoczęcie zasiedzenia służebności gruntowej ma miejsce dopiero gdy posiadacz przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego urządzenia.

Szczególne przypadki liczenia terminu dotyczą także mienia państwowego (komunalnego) ale to materiał na inny wpis.

 

pozdrawiam
adwokat Eryk Trybuliński
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla nas to dowód, że nasza praca jest przydatna, co daje nam motywację do dalszego pisania ?