Zasiedzenie nieruchomości

czyli blog adwokata z Wrocławia o wszystkim, co dotyczy zasiedzenia nieruchomości
zasiedzenie
Czym jest współwłasność
|
Czym jest współwłasność i jakie są prawa współwłaścicieli Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. To jest właśnie istota współwłasności: istnieje jednej rzeczy,...
Czytaj dalej
współwłasność
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1
|
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1 W swojej pracy często spotykam się z sytuacją gdy kilka osób nabyło w spadku jedną nieruchomość. Zwykle jeden ze spadkobierców w tej nieruchomości mieszka...
Czytaj dalej
zasiedzenie obrona
Obrona przed zasiedzeniem
|
Obrona przed zasiedzeniem Obrona przed zasiedzeniem to temat, który szczególnie zainteresuje właścicieli nieruchomości. Praktyka pokazuje, że obrona jest często podejmowana nieskutecznie lub zbyt późno. Dzisiejszy wpis będzie konkretny. Mówimy o...
Czytaj dalej
jaki sąd
Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie
|
Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie jest postępowaniem nieprocesowym. Jego przebieg regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Domniemania w sprawie o zasiedzenie
|
Domniemania w sprawie o zasiedzenie. Postępowanie w sprawie zasiedzenia nie należy do najłatwiejszych postępowań sądowych. Wnioskodawca musi wykazać okoliczności umożliwiające Sądowi wydanie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia. Terminy zasiedzenia nieruchomości są...
Czytaj dalej
podatek
Podatek od zasiedzenia
|
Podatek od zasiedzenia Dzisiejszy krótki wpis poświęcę kwestii, o której wielu zapomina. Sprawa o zasiedzenie potrafi się ciągnąć, jej wynik nigdy nie jest pewny. Innymi słowy, wiąże się ze stresem....
Czytaj dalej
zasiedzenie
Obrona przed zasiedzeniem a zasady współżycia społecznego
|,
Obrona przed zasiedzeniem a zasady współżycia społecznego Do istoty prawa własności należy prawo do wyłącznego korzystania z rzeczy. Jeżeli właściciel nie zgadza się z tym, że ktoś z rzeczy korzysta,...
Czytaj dalej
o dziedziczeniu posiadania
Dziedziczenie posiadania samoistnego
|
Dziedziczenie posiadania samoistnego W jednym z poprzednich wpisów omówiłem czym jest posiadanie. Tylko dla przypomnienia, posiadanie to stan faktyczny polegający na możliwości władania rzeczą. Można rzeczą władać „jak właściciel” i...
Czytaj dalej
o czym musisz wiedzieć
Skutki zasiedzenia
|
Skutki zasiedzenia Przyjmijmy, że jesteś posiadaczem nieruchomości przez okres wymagany w ustawie do zasiedzenia. Posiadanie miało charakter samoistny. Po upływie terminu wszcząłeś postępowanie o zasiedzenie i udało Ci się uzyskać...
Czytaj dalej
o tym ile może trwać zasiedzenie
Ochrona małoletniego właściciela
|
Ochrona małoletniego właściciela W tym wpisie omówię kwestię ochrony małoletniego właściciela przed zasiedzeniem jego nieruchomości. Temat jest krótki ale ciekawy, jak sam zobaczysz wprowadzona regulacja może doprowadzić do niezwykłych okoliczności....
Czytaj dalej