fbpx

Zasiedzenie nieruchomości

czyli blog adwokata z Wrocławia o wszystkim, co dotyczy zasiedzenia nieruchomości
wspówłasność
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2
|
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 2 W jednym z poprzednich wpisów rozmawialiśmy o tym czy możliwe jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości. Dowiedziałeś się, że jest to możliwe, ale trudne....
Czytaj dalej
termin początek zasiedzenie
Początek biegu zasiedzenia
|
Początek biegu zasiedzenia Jednym z kluczowych zagadnień w sprawie o zasiedzenie jest ustalenie czy upłynął już termin zasiedzenia nieruchomości. Aby można było to stwierdzić trzeba wcześniej ustalić od kiedy ten...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo negatoryjne
|
Powództwo negatoryjne Kolejnym środkiem obrony przed zasiedzeniem jest tzw. powództwo negatoryjne. Jest to powództwo o zaprzestanie dalszych naruszeń Twojego prawa własności oraz jeśli to potrzebne, o przywrócenie stanu poprzedniego. W...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Obrona przed zasiedzeniem – Powództwo windykacyjne
|
Powództwo windykacyjne Jednym z najważniejszych sposób obrony przed zasiedzeniem jest wytoczenie sprawy o wydanie nieruchomości. Jest to tzw. powództwo windykacyjne. W tym wpisie przedstawię Ci najważniejsze informacje związane z tego...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Czym jest współwłasność
|
Czym jest współwłasność i jakie są prawa współwłaścicieli Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. To jest właśnie istota współwłasności: istnieje jednej rzeczy,...
Czytaj dalej
współwłasność
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1
|
Zasiedzenie udziału we współwłasności cz. 1 W swojej pracy często spotykam się z sytuacją gdy kilka osób nabyło w spadku jedną nieruchomość. Zwykle jeden ze spadkobierców w tej nieruchomości mieszka...
Czytaj dalej
zasiedzenie obrona
Obrona przed zasiedzeniem
|
Obrona przed zasiedzeniem Obrona przed zasiedzeniem to temat, który szczególnie zainteresuje właścicieli nieruchomości. Praktyka pokazuje, że obrona jest często podejmowana nieskutecznie lub zbyt późno. Dzisiejszy wpis będzie konkretny. Mówimy o...
Czytaj dalej
jaki sąd
Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie
|
Właściwość sądu w sprawie o zasiedzenie Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie jest postępowaniem nieprocesowym. Jego przebieg regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasadą jest, że sąd wszczyna postępowanie...
Czytaj dalej
zasiedzenie
Domniemania w sprawie o zasiedzenie
|
Domniemania w sprawie o zasiedzenie. Postępowanie w sprawie zasiedzenia nie należy do najłatwiejszych postępowań sądowych. Wnioskodawca musi wykazać okoliczności umożliwiające Sądowi wydanie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia. Terminy zasiedzenia nieruchomości są...
Czytaj dalej
podatek
Podatek od zasiedzenia
|
Podatek od zasiedzenia Dzisiejszy krótki wpis poświęcę kwestii, o której wielu zapomina. Sprawa o zasiedzenie potrafi się ciągnąć, jej wynik nigdy nie jest pewny. Innymi słowy, wiąże się ze stresem....
Czytaj dalej